Preskoč na navigáciu

Kontaktná adresa

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel:
+421 41 513 2300
E-mail:
Dusan.Pudis@fel.uniza.sk