Preskoč na navigáciu

Kontaktná adresa

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Katedra výkonových a elektrotechnických systémov
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel:
+421 41 513 2150
Fax:
+421 41 513 1518
E-mail:
Juraj.Altus@fel.uniza.sk